Obcni zbor – torek, 6.12.2022, ob 18.00 ur

Leto je naokoli, približala se je novoletna zabava z rednim letnim občnim zborom, kjer bomo zaključili leto 2022. Zbrali se bomo na osnovni šoli VIČ Abramova ulica 26.

Novoletna zabava z rednim občnim zborom bo v torek, 6.12.2022, ob 18.00 uri.

Dnevni red občnega zbora PKL :

1. Volitve delovnega predsedstva
2. Poročilo tehnične komisije
3. Poročilo finančnega koordinatorja
4. Poročilo nadzornega odbora
5. Pooblastilo IO PKL za sprejem zaključnega poročila
6. Podelitev častnega članstva v PKL
7. Nagrade in pohvale plavalcev
8. Razno

Pod točko razno, bodo obravnavana vprašanje članov, ki bodo do 29.11.22 dostavljeni pisno na naslov kluba.

Po stari navadi pridne mame pripravite sladice (očetovske niso prepovedane),plavalci pa naj prinesejo praktično darilo za izmenjavo.

Vabljeni!

 

 

Ljubljana 17.11.2022 Predsednica PKL

Barbara Fortuna lr.

Show Buttons
Hide Buttons